Δημοφιλή φυτοφάρμακα η αιτία της κατάρρευσης των μελισσιών

Η πρώτη μακροχρόνια επιστημονική έρευνα επιβεβαιώνει ότι πίσω από την εξολόθρευση των μελισσών κρύβονται τα πιο δημοφιλή φυτοφάρμακα!

Πηγή: Alternative World News Network | Aug 22, 2016

Υπήρχαν εξ αρχής υποψίες ότι η μαζική απώλεια μελισσών του 2006, που προσέλκυσε την παγκόσμια προσοχή στη διαταραχή κατάρρευσης των αποικιών των μελισσών, μπορεί να οφείλεται σε δηλητηρίαση από φυτοφάρμακα.

Τα υπό αμφισβήτηση φυτοφάρμακα, γνωστά και ως νεονικοτινοειδή, ελέγχθηκαν για την βλαβερή επίδρασή τους στα μελίσσια και θεωρήθηκε ότι έκαναν τις μέλισσες πιο ευαίσθητες σε μολύνσεις και παράσιτα, ενώ παράλληλα μείωναν την αναπαραγωγική ικανότητα στις βασίλισσες.

Έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες μελέτης ολοκληρώθηκε η πρώτη μακροχρόνια έρευνα γύρω από την επικινδυνότητα των νεονικοτινοειδών. Επιστήμονες συγκέντρωσαν πληροφορίες και δεδομένα 18 ετών που αφορούν 64 είδη άγριας μέλισσας και διαπίστωσαν ότι η μείωση του πληθυσμού των μελισσών οφείλεται τουλάχιστον κατά το ήμισυ σε ένα εντομοκτόνο. Και τα 34 είδη μελισσών που τρέφονταν από ένα συγκεκριμένο φυτό (ελαιοκράμβη) που ψεκαζόταν με αυτό το εντομοκτόνο παρουσίασαν απώλειες της τάξης του 10%, ενώ από μια συγκεκριμένη ομάδα οι απώλειες άγγιξαν το 30%.

“Διαχρονικά, οι μέλισσες τείνουν να επιλέγουν την ελαιοκράμβη όταν υπάρχει στην περιοχή τους, γιατί είναι μια εξαιρετική πηγή τροφής”, επεσήμανε ο συγγραφέας Dr. Ben Woodcock μιλώντας στο BBC. “Ωστόσο, αυτή η έρευνα δείχνει ότι μόλις χρησιμοποιηθούν νεοκοτινοειδή στην καλλιέργεια της ελαιοκράμβης έως και 85%, οι μέλισσες αρχίζουν να παρουσιάζουν σημάδια έκθεσης σε αυτά με τις τρομακτικές επιπτώσεις στον πληθυσμό τους”.

Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε προστίθεται σε δεκάδες εργαστηριακές και βραχυχρόνιες έρευνες που έχουν επισημάνει τις αρνητικές επιδράσεις των συγκεκριμένων ουσιών στις μέλισσες και τις άγριες μέλισσες. Υπάρχει και επίσημη παραδοχή πλέον της θανατηφόρας επίδρασης των φυτοφαρμάκων αυτών στην υγεία και τη ζωή των μελισσών.

“Οι αρνητικές επιδράσεις που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν, επιβεβαιώνονται και μακροπρόθεσμα μέσα από πολλαπλές βλαβερές επιπτώσεις που παρατηρούνται πλέον” σύμφωνα με έναν εκ των ερευνητών, τον Dr, Nick Isaac: “Τα νεονικοτινοειδή είναι βλαβερά. Αυτό μπορούμε να το πούμε με μεγάλη βεβαιότητα και ο συσχετισμός είναι τρεις φορές πιο αρνητικός για τις μέλισσες που συλλέγουν το μέλι από ό,τι για τις άλλες”

Παρότι εταιρείες όπως η Monsanto και η Bayer μπορεί να αρνούνται ότι τα φυτοφάρμακα είναι πραγματικά επικίνδυνα, αυξάνεται πλέον ο αριθμός των μελετών όπως η προαναφερθείσα που αυξάνουν την ανησυχία για τις επιπτώσεις τους στον πληθυσμό των μελισσών σε όλο τον πλανήτη.